Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Nasze hity
klamka U szyld  PZ 72mm stal nierdz.

klamka U szyld PZ 72mm stal nierdz.73.80 PLN brutto60.00 PLN netto

Geze: TS4000 EN2-6 samozamykacz z ramieniem std

Geze: TS4000 EN2-6 samozamykacz z ramieniem std369.25 PLN brutto300.20 PLN netto

Corni: SMART dźwignia panik 92/72mm

Corni: SMART dźwignia panik 92/72mm445.01 PLN brutto361.80 PLN netto

AssaAbloy: DC300 samozamykacz z ramieniem std

AssaAbloy: DC300 samozamykacz z ramieniem std283.49 PLN brutto230.48 PLN netto

Płatności kartą
          
alt
alt
Kontakt
Płatności on-line
  • Przelewy24

Regulamin

OWS Ogólne Warunki Sprzedaży - Regulamin sklepu internetowego abadax.pl
 
§1  Określenie Sprzedawcy
 
Właścicielem Sklepu jest ABADAX SC J.Pytlarczyk R.Pytlarczyk
z siedzibą 04-766 Warszawa ul. Trakt Lubelski 200 NIP: 9522050906
REGON: 141470535 tel. 22 465 57 15 e-mail: info@abadax.pl
PKO PB
12 1020 1127 0000 1202 0143 5775
 
§2  Postanowienia ogólne
 
1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Konsument [dalej Konsument] jest to osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22 Kodeksu Cywilnego).
3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja, dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub/i zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Konsumentem/Przedsiębiorcą.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 
§3  Zamówienia
 
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),
- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 - telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Konsument/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Konsumenta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty, w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to
w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
5. Składając zamówienie, Konsument/Przedsiębiorca, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
6. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
- po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Konsumenta/Przedsiębiorcę, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Konsumentowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta/Przedsiębiorcy.
8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Konsumentowi/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
9. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.
 
§4  Płatności
 
1. Konsument/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:
- płatność przelewem (przedpłata),
- płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (pobranie),
- płatność gotówką podczas odbioru osobistego
- płatność kartą płatniczą podczas odbioru osobistego
- płatność kartą płatniczą przy odbiorze przesyłki (pobranie),
- płatność on-line przez platformę Przelewy24
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie.
5. Sklep ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcy dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.
 
§5  Odbiór towaru
 
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (wyłącznie na terenie Polski) lub udostępnia do odbioru osobistego pod adresem: ABADAX  04-766 Warszawa ul. Trakt Lubelski 200
2. Z chwilą wydania przez Sklep towaru przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe po przekazaniu do przewoźnika.
3.W chwili odbioru towaru za pośrednictwem przewoźnika Klient/Przedsiębiorca zobowiązany jest ocenić przesyłkę i jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone do pełnej wartości zamówienia, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy sprawdzić zawartość w obecności kuriera, w razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń należy sporządzić protokół - jest on jedyną podstawą do przyjęcia reklamacji.
 
§6  Reklamacje
 
1.W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres ABADAX  04-766 Warszawa ul. Trakt Lubelski 200. Koszty wysyłki pokrywa Konsument/Przedsiębiorca.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi/Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy poniesione koszta wysyłki towaru.
5. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Konsumenta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych, są udostępniane i przekazywane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
6. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie Sklepu
7. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
8. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi) wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 
Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
- łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
- charakter wady – istotna czy nieistotna;
- to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 
9. Sklep może odmówić żądania Konsumentowi/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 
§7  Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
 oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
- drogą mailową na adres: info@abadax.pl ,
- osobiście w siedzibie Sklepu.
 3. Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, pracownik Sklepu sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Sklep zwraca środki na rachunek bankowy z którego dokonano płatności lub wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
7. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy
11. Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę jest możliwe wyłącznie za zgodą Sklepu.
12. W przypadku wyrażenia zgody na zwrot zakupionych towarów przez Przedsiębiorcę Sklep ma prawo naliczyć koszty operacyjne zwrotu towaru
(koszt pakowania, wysyłki, ubezpieczenia, płatności, zwrotu do dostawcy/producenta, pozostałych kosztów).
13. Sklep ma prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcą bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sklepu.
14. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu

§8  Konto Konsumenta/Przedsiębiorcy
 
1. Konsument/Przedsiębiorca może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.
2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie konta Konsumenta/Przedsiębiorcy.
3. Konsument/Przedsiębiorca może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.
4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:
- po weryfikacji potwierdzonych danych, Sklep przesyła na podany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej, informację o utworzeniu Konta Konsumenta/Przedsiębiorcy. Informacja o utworzeniu konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.
5. Każdy Konsument/Przedsiębiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia konta. Usunięcia konta można dokonać:
- wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@abadax.pl W wiadomości e-mail powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
- kontaktując się telefonicznie pod numerem: 22 465 57 15,
- kontaktując się listownie z ABADAX  04-766 Warszawa ul. Trakt Lubelski 200
6. Konsument/Przedsiębiorca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
8. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument wyśle w terminie 14 dni od daty utworzenia Konta Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
- oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. , formularz znajduje się na stronie Sklepu
- drogą mailową na adres: info@abadax.pl ,
- osobiście w siedzibie Sklepu.
 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta (w szczególności: gdy Konsument dokonał zamówienia).
9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Konsument/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:
- wysyłając wiadomość email na adres: info@abadax.pl W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy prowadzenia konta.
- kontaktując się telefonicznie pod numerem: 22 465 57 15,
- kontaktując się listownie z  ABADAX  04-766 Warszawa ul. Trakt Lubelski 200
10. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Konsumenta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę prowadzenia konta za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 
§9  Własność intelektualna
 
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 
§10  Ochrona prywatności
 
1. Składając zamówienie, Konsument/Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia i/lub realizacji umowy prowadzenia Konta.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
3. Konsument/Przedsiębiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 
§11  Środki techniczne
 
1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa skryptów Java;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).
 
§12 Regulamin
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Konsumentowi/Przedsiębiorcy posiadającemu konto na stronach internetowych Sklepu na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Konsument/Przedsiębiorca posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl